loga vallakyrkan - Kopia_redigerad-4

Välkommen till Vallakyrkan Degerfors!
Vallakyrkan är en kyrka som är öppen för alla. Läs mer under fliken "om oss".
Läs om den verksamhet som Vallakyrkan (tidigare Degerfors Missionsförsamling) och Vallakyrkans Ungdom, VkU (tidigare SMU) inbjuder till.

AKTUELLT

PILGRIMSVANDRINGAR
MINDRE KÄNDA MÄN I BIBELN - i skuggan av deras fruar (eller kanske en åsna).
6/5, 20/5, 9/6, 30/6, 5/8 och 24/8
start 18.00 från Vallakyrkan.
Ca 1½ timme i lugnt tempo med 5-6 stopp där vi delar tankar, berättelser, texter och funderar tillsammans. Välkommen med!

Gudstjänst 6 juni

CORONARESTRIKTIONER!
Vi kommer inte att ha någon fysisk verksamhet före årsmötet den 5 juni. Därefter följer vi de rekommendationer som gäller. De samlingar som genomförs gör det med markerade sittplatser. I kalendern kan du se den verksamhet som vi planerar. Kalendern kommer att uppdateras allt eftersom planeringen för sommaren blir klar.
Den 6 juni finns det webb-gudstjänst här på hemsidan. Den 30/5 och 13/6 hänvisar vi till TV-gudstjänst eller andra församlingars webb-sändningar.

Extra viktigt just nu!
Vallakyrkan finansieras med skänkta medel, du kan bidra:

Vallakyrkans Swish kontonummer:
123 228 94 03

Vallakyrkans vision
Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.
Vi lever efter Jesu ord ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”
                                                               Mark 10:51 och Luk 18:41


Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill beöka vår kyrka.

Equmeniakyrkans vision

Dagens bibelord

Kultur-och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda
Kultur-och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda