loga vallakyrkan - Kopia_redigerad-4

Välkommen till Vallakyrkan Degerfors!
Vallakyrkan är en kyrka som är öppen för alla. Läs mer under fliken "om oss".
Läs om den verksamhet som Vallakyrkan (tidigare Degerfors Missionsförsamling) och Vallakyrkans Ungdom, VkU (tidigare SMU) inbjuder till.

Utsikt från Kvarnberg

AKTUELLT

Vallakyrkan finansieras med skänkta medel, du kan bidra:

Vallakyrkans Swish kontonummer:
123 228 94 03

Nu har vi tagit ner flaggan på Kvarnberg för sista gången

Vid lördagens cermoni samlades församlingen för att säga tack och farväl.Vi minns med tacksamhet tiden med och på vår sommargård.
Här kan du läsa mer och se bilder.
 

Ingen ska känna sig tvungen att komma till Vallakyrkan i dessa dagar av oro. Men vi försöker samtidigt fortsätta med samlingar och gudstjänster för dig som vill och vågar. Vi kan inte lämna några garantier för att ingen smitta finns, därför måste du själv göra valet att komma eller inte. Är du i riskgrupp så ska du vara extra rädd om dig!
Vi anpassar oss efter folkhälsomyndighetens direktiv och hälsar inte i hand eller kramas. Vi håller avstånd och sprider ut oss vid samlingar. Den som har minsta symtom på sjukdom ska stanna hemma. Folkhälsomyndigheten uppmanar den som är över 70 år att stanna hemma. Du kan gå in på länken; Läs mer, i rutan nedanför.
Ulf Sveningson, Pastor i Vallakyrkan
Om du följer länken kan du läsa fler tankar: PASTORNS TANKAR

Här kan du läsa söndagens predikan. Kanske inte exakt men i stora drag (senaste 6 september):
PREDIKAN

Vallakyrkans vision
Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.
Vi lever efter Jesu ord ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”
                                                               Mark 10:51 och Luk 18:41


Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill beöka vår kyrka.

Equmeniakyrkans vision:

Dagens bibelord