loga vallakyrkan - Kopia_redigerad-4

Välkommen till Vallakyrkan Degerfors!
Vallakyrkan är en kyrka som är öppen för alla. Läs mer under fliken "om oss".
Läs om den verksamhet som Vallakyrkan och Vallakyrkans Ungdom, VKU inbjuder till.

AKTUELLT

Ingen Walk and Talk tisdagarna 18/1 och 25/1.
Kolla hemsidan och predikoturerna när det kör igång


Vallakyrkan uppmanar till vaccinering!

Det är av yttersta vikt att de som ännu inte vaccinerat sig gör det snarast. Fler behöver göra det eftersom vaccinerna ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det gäller även den som ska ta tredje dosen. Vi måste vara rädda om oss själva och om alla andra.
Från och med 12 januari gäller max 50 personer och anvisade platser vid gudstjänster och aktiviteter i Vallakyrkan.

Extra viktigt just nu!
Vallakyrkan finansieras med skänkta medel, du kan bidra:

Vallakyrkans Swish kontonummer:
123 228 94 03

Vallakyrkans vision
Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.
Vi lever efter Jesu ord ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”
                                                               Mark 10:51 och Luk 18:41


Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill beöka vår kyrka.

Equmeniakyrkans vision

Dagens bibelord

Kultur-och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda
Kultur-och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda