loga vallakyrkan - Kopia_redigerad-4

Välkommen till Vallakyrkan Degerfors!
Vallakyrkan är en kyrka som är öppen för alla. Läs mer under fliken "om oss".
Läs om den verksamhet som Vallakyrkan (tidigare Degerfors Missionsförsamling) och Vallakyrkans Ungdom, VkU (tidigare SMU) inbjuder till.

 Kvarnberg

AKTUELLT

Extra viktigt just nu!
Vallakyrkan finansieras med skänkta medel, du kan bidra:

Vallakyrkans Swish kontonummer:
123 228 94 03

En minigudstjänst den 15/11 med Ulf Sveningson och med sång av Anders Thunberg

Om du följer länken kan du läsa fler tankar: PASTORNS TANKAR
------------------------------
Här kan du läsa söndagens predikan. Kanske inte exakt men i stora drag (senaste 22 november, tankar på Domsöndagen)
följ länken: PREDIKAN

NYA CORONARESTRIKTIONER!
Vi stänger ned vår verksamhet under tiden
fram till den 22 december, och följer därmed de rekommendationer som regeringen, FHM och  Equmeniakyrkan gett.
Under advent kommer vi att lägga ut kortare gudstjänster här på hemsidan.

NYA CORONARESTRIKTIONER!

Vallakyrkans vision
Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.
Vi lever efter Jesu ord ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”
                                                               Mark 10:51 och Luk 18:41


Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill beöka vår kyrka.

Equmeniakyrkans vision:

Dagens bibelord

Nu har vi tagit ner flaggan på Kvarnberg för sista gången

Vid lördagens cermoni samlades församlingen för att säga tack och farväl.Vi minns med tacksamhet tiden med och på vår sommargård.
Här kan du läsa mer och se bilder.