loga vallakyrkan - Kopia_redigerad-4

Välkommen till Vallakyrkan Degerfors!
Vallakyrkan är en kyrka som är öppen för alla. Läs mer under fliken "om oss".
Läs om den verksamhet som Vallakyrkan (tidigare Degerfors Missionsförsamling) och Vallakyrkans Ungdom, VkU (tidigare SMU) inbjuder till.

AKTUELLT

Gudstjänst den 21/2

CORONARESTRIKTIONER!
Vi kommer inte att ha någon fysisk verksamhet under tiden fram till den 5 april, dvs annandag påsk utifrån de rekommendationer som gäller. I kalendern finns den verksamhet som vi planerade. Aktiviteter som genomförs har lila text under rubriken. Vad som gäller efter påsk återkommer vi till.
Den 7/3, 21/3 och på påskdagen finns det webb-gudstjänster här på hemsidan. Den 28/2, 14/3 och 28/3 hänvisar vi till TV-gudstjänst eller andra församlingars webb-sändningar.

Om du följer länken kan du läsa fler tankar: PASTORNS TANKAR
------------------------------
Här kan du läsa söndagens predikan. Kanske inte exakt men i stora drag (senaste 20 december, 4:e advent)
följ länken: PREDIKAN

Extra viktigt just nu!
Vallakyrkan finansieras med skänkta medel, du kan bidra:

Vallakyrkans Swish kontonummer:
123 228 94 03

Enskild andakt
Vill du sitta ned en stund för egen andakt och kanske tända ett ljus i ljusbäraren så finns den möjligheten på onsdagar 16-18.
Gränsen på max 8 personer gäller.

Vallakyrkans vision
Vi är en öppen kyrka som innesluter alla människor i vår gemenskap och möjliggör för människor i alla åldrar att möta Gud.
Vi lever efter Jesu ord ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”
                                                               Mark 10:51 och Luk 18:41


Det innebär att alla är välkomna på sina villkor, när och om man vill beöka vår kyrka.

Equmeniakyrkans vision:

Dagens bibelord