loga vallakyrkan - Kopia_redigerad-4
Vallakyrkan
Herrgårdsgatan 4
693 31 Degerfors
e-post: info@vallakyrkan.com
Bankgiro: 519-4493
Plusgiro: 366180-8
Församlingens organisationsnr: 876400-0207
Församlingens nummer hos Equmeniakyrkan: 3715
Vallakyrkans Swish kontonummer: 123 228 94 03.
Med swish kan du enkelt skicka pengar till någon annan med din mobil.
.

Pastor och föreståndare
Ulf Sveningson
Telefon: 070-7508775 
Epost: Ulf Sveningson
Exp.tid. onsdagar 17.30-18.30

Ordförande
Anna-Lena Sandell
Telefon:  070-8738732
Epost: Anna-Lena Sandell

Kassör
Thomas Forsling
Telefon: 0586-42239
Epost: ekonomi@vallakyrkan.com

Lokalbokning kyrka
Sigrid Hurtig
Telefon: 073-2299733
Epost: Sigrid Hurtig

Fastighetskontakter
Carl-Erik Andersson
Telefon:070-3100609
Epost:Carl-Erik Andersson
Bo Hävert
Telefon: 070-3442383
Epost:Bo Hävert

Körledare och organist
Bo Borslehag
Telefon: 0586-45664
Epost: Bo Borslehag

Vice körledare och organist
Karin Ågren
Telefon: 0586-44612

Vallakyrkans Minnesfond

Vill Du fira något eller någon?
Vill du ge en minnesgåva, när någon avlidit?
Kontakta Sigrid Hurtig: 073-2299733 eller epost: Sigrid Hurtig som hjälper Dig med ett minnesblad och/eller förmedlar en gåva på vårt bank-eller postgironummer.