loga vallakyrkan - Kopia_redigerad-4

Om dessa väggar kunnat tala (till Vallakyrkans 40 års jubiléum 2019 09 01)

Om dessa väggar kunnat tala, vad skulle de berätta då?
Hur tanken en gång föddes och var ska nya kyrkan stå?

Om hur man valde Kanadaskogen
för den kyrka man var trogen.
Om arkitekten som kontaktades då nya ritningar såg dagens ljus
för en öppen kyrka, i tro och gemenskap,ett nytt församlingens hus.
Om alla som drog sitt strå till stacken,
när spaden sedan sattes i backen.
Om en offervilja utan gränser då Vallakyrkan växte fram blang gran och tall.
Man skänkte, tog lån, bad och arbetade för detta livets kall.
Om den 1 september år 1979 då kyrkan stod klar för att tas i bruk,
i glädje och tacksamhet över allt det nya, nu när byggnationen var slut.
Om allt som hänt inom dessa väggar finns det så mycket att berätta,
om alla som kommit och gått under 40 års tid då det varit det rätta.
Om glädje och sorg, och allt däremellan, som delats med vänner.
Ett hem med värme, kärlek och omsorg man hoppas att alla känner.
Om att det finns plats för alla då vi är olika och unika,
för en mångfald av människor, där vi inte måste vara lika.
Om att vi behöver varandra både i kyrka och samhälle och att vi lutar oss mot Gud,
som vår ledstjärna genom livets alla skiften, då vi nu stämmer upp med lovsångsljud!

Katja