loga vallakyrkan - Kopia_redigerad-4
Corona-viruset florerar i allt större grad i samhället och Vallakyrkan anpassar sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
I nuläget innebär det att vi fortsätter med de flesta av våra aktiviteter och med att fira gudstjänst, men att anpassningar sker.
Vi hälsar naturligtvis på varandra, men utan att ta varandra i hand. Vi rekommenderar också att man sätter sig en bit ifrån varandra. Det finns gott om plats även om man exempelvis sitter på varannan stol.
En generell rekommendation från samtliga experter är att tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten. Helst under ca 30 sekunder. Känner du dig förkyld så stanna hemma. Det är många som är mottagliga för virus i våra sammanhang.

Planerade arrangemang med fler än 50 deltagare kommer att ställas in med hänvisning till regeringens beslut den 27 mars. Därför kommer till exempel Barnkalaset att ställas in i vår. Även andra arrangemang och aktiviteter kan påverkas så håll ögonen öppna. 

"Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar vara en del av svaret på våra böner." 

Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift