loga vallakyrkan - Kopia_redigerad-4

Nu avslutats utställningen för denna gången. När Coronaepedimin är över så räknar vi med att ha utställningen öppen igen, under två veckor. Men det får vi återkomma till!

Konst och Hantverksutställningen
Det finns många duktiga hantverkare. De, som är aktiva i kyrkan eller som vill stödja vår verksamhet. Vi är glada över att många vill vara med på utställningen och därigenom bidra till att vi kan fortsätta med vår verksamhet. Det som ställs ut har skänkts till Vallakyrkan.
Målningar, slöjd, sytt, stickat, foto, keramik, osv!
Välkommen att se och bli inspirerad av  "Alla kan!"

Utställningsföremålen kan köpas under utställningstiden till ett fast pris eller via anbudsförfarande (reservationspris kommer att finnas). Köpta föremål hämtas vid utställningstidens slut.
Det, som inte säljs direkt, kommer att användas som lotterivinster eller auktioneras ut.
 

”ALLA KAN”
Konst- och hantverksutställning
i Vallakyrkan
17 mars – 12 april
Tisdag – Fredag 9.00 – 12.00
och i samband med samlingar

 
ALLA FÖREMÅL ÄR SKÄNKTA OCH SÄLJS TILL FÖRMÅN FÖR VALLAKYRKANS VERKSAMHET

Har du frågor kan du kontakta vår pastor Ulf Sveningson 0707-508775 eller vallapastor.ulf@gmail.com

Vallakyrkan tillhör Equmeniakyrkan. Versamheten finansieras genom gåvor och kollekter.